Abonēšana

Standarta versija

Gada abonements


 • Klientu interaktīvās anketas
 • Risku automatizēts novērtējums
 • Sankciju nepārtraukts monitorings
 • Metodiskie materiāli un paraugi
 • Subjekta apmācības un sertifikācija
 • Automatizēta datu ielāde no LR Uzņēmumu reģistra
 • Risku un anketu konfigurācijas (LV, EN)
 • Klientu izpētes panelis (500 klienti)
 • Dokumentu reģistrs (5 GB)
 • Vienkāršs datu imports un eksports
 • Atbalsta centrs un pamācības lietotājiem

 • Profila koplietošana vairākiem lietotājiem*
 • BEZMAKSAS papildinājumi visā abonēšanas periodā
Turpināt

vienam vai vairākiem lietotājiem

Papildus iespējas

Individuāls pasūtījums


 • Visas standarta abonēšanā iekļautas iespējas
 • Sistēmas pielāgojumi un papildinājumi
 • Nestandarta lietotāju lomas
 • Tehniskās integrācijas ar ārējām sistēmām
 • Neierobežots klientu skaits
 • Neierobežots dokumentu reģistra apjoms
 • Papildus valodas un lokalizācijas
 • Sankciju un uzņēmumu reģistra datu API
 • Personalizēto metodiku izstrāde
 • Izvietošana nodalītā serverī vai mākonī
 • Personīgais atbalsta speciālists un apmācības

Sazināties

atkarībā no pieprasījuma

* Sistēma nodrošina iespēju vienam profilam pieslēgt vienlaicīgi vairākus lietotājus, koplietojot datus par klientu izpēti.

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība