Dokumentu digitālais reģistrs

showcase 8

Dokumentu diģitālais reģistrs

Failu augšupielāde sistēmā ļauj pārskatāmi grupēt ar konkrētu klientu izpēti saistītus dokumentus, nodrošinot klientu lietas reģistru, kā arī veidot un strukturēt uzņēmuma iekšējo dokumentāciju un metodikas.

Klienta dokumenti

Lietotāja dokumentācija

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība