Klientu interaktīvās anketas

Klientu izpētes anketas

Klientu interaktīvās anketas

Interaktīvs un konfigurējams klientu anketēšanas process atvieglo izpēti un turpmāko riska novērtējumu. Izmantojot sistēmā pieejamas sagataves vai izvedojot savas anketas, vienuviet iegūta un apkopota visa nepieciešama klienta informācija.

Klienta interaktīvā anketa

Klienta interaktīvās anketas vadības lapa

Dokumentu reģistrs klienta kartītē

Anketu konfigurāciju saraksts

Anketu konfigurācijas vadības lapa

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība