Klientu izpēte un monitorings

Klientu monitorings

Klientu izpēte un monitorings

Sistēmas paziņojumi pilda informēšanas funkciju, apkopojot aktuālās izmaiņas klientu datos un atvieglojot klientu monitoringu. Tos iespējams ērti pārskatīt, atzīmēt kā lasītus, dzēst, kā arī eksportēt lietotājam ērtā formātā.

Klientu monitorings

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība