Risku automatizēts novērtējums

Risku novērtējums

Risku automatizēts novērtējums

Interaktīvajās anketās iesniegta klientu informācija tiek vērtēta atbilstoši risku konfigurācijām, ko izveido lietotājs. Sistēma automātiski nosaka riska līmeni, un lietotājam tālāk ir jāpieņem lēmums par sadarbību ar klientu.

Klienta risku automatizēta novērtējuma rezultāts

Risku primāro konfigurāciju saraksts

Risku papildus konfigurāciju saraksts

Risku konfigurācijas vadības lapa

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība