Biežāk uzdotie jautājumi

Visi mūsu klienti ir ārvalstnieki – ES, ASV, ĶĪNA un trešās valstis – vai šīs rīks mums būs noderīgs? Vai šīs rīks būs piemērots arī, ja mūsu uzņēmumam klienti no Latvijas veido tikai 1% no kopējā klientu skaita?

Jā, nilln.lv rīks nodrošina klientu izpētes vadību un risku novērtēšanu, kā arī citu funkcionalitāti neatkarībā no tā, vai Jūsu klienti ir Latvijā vai ES, ASV, Ķīnā, vai citās jurisdikcijās.

Vai ir kaut kādi ģeogrāfiski ierobežojumi klientu izpētei? Vai ir iespēja pārbaudīt klientus, piemēram no Kazahstānas vai Azerbaidžānas?

Sistēmā iespējams veidot ierakstus par klientiem un vadīt izpētes procesu neatkarībā no klienta ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai reģistrācijas jurisdikcijas. Ja uzņēmums ir reģistrēts Latvijā, tad dati par saistītām personām tiek ielādēti no LR Uzņēmumu reģistra, pretējā gadījumā tiek saglabāta informācija, ko lietotājs pats norāda no ārvalstu reģistriem vai ko lietotāja klients iesniedz, pildot izpētes anketas.

Kādas valodas ir klientu izpētes anketas?

Klientu izpētes anketas ir pieejamas latviešu, angļu un krievu valodā – Jūs varat izvēlēties, kurā valodā sūtīt anketu klientam. Turklāt, rediģējot anketas un pievienojot papildus jautājumus, Jūs varat norādīt savu jautājumu tulkojumus visās trīs valodās.

Saprotu – ja ir Latvijas uzņēmumi tad ievadot datus vai eksportējot datus par uzņēmumu tad uzreiz saņem datus par uzņēmumu no LR Uzņēmumu reģistra un tādā veidā tiek pārbaudīts sankciju sarakstos – arī bez klienta izpētes anketas?

Informācija par uzņēmumu tiek pārbaudīta gan pievienošanas brīdī, gan izpētes anketas pārbaudes brīdī. Informācija par uzņēmumu un saistītajām personām tiek automatizēti pārbaudīta starptautiskajos un LR sankciju sarakstos, sniedzot apkopojumu par atrastām sakritībām. Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem dati automatizēti ielasīti no LR Uzņēmumu reģistra, savukārt ārvalstu uzņēmumiem sankciju sarakstos tiek pārbadīta informācija, ko lietotājs pats ir norādījis klienta kartītes izveides brīdī vai ko pats klients ir iesniedzis, aizpildot izpētes anketas.

Cik bieži tiek aktualizēta informācija un pārbaudīta pēc pirmreizējās pārbaudes? Un vai tā automātiski tiek pārbaudīta visiem mūsu augšuplādētajiem klientiem – neatkarīgi no tā ārvalstu vai Latvijas uzņēmums.

Informācijas pārbaudes biežums, kā arī izpētes procesa periodiskums ir atkarīgs no iepriekš noteiktā klienta riska un konfigurācijas, ko katrs lietotājs var uzstādīt izpētes konfigurāciju sadaļā. Latvijas juridiskajiem veidojumiem informācija tiek pilnībā pārbaudīta automatizēti, ielasot datus no uzņēmumu reģistra, savukārt ārvalstu juridiskajiem veidojumiem nepieciešams aktualizēt informāciju no ārvalstu reģistriem, par ko lietotājs tiks automātiski informēts.

Kā VID var veikt pārbaudi šajā sistēmā?

Sistēma kalpo kā palīgrīks, kas automatizē visus izpētes procesus, ģenerē nepieciešamās anketas, apkopo datus, novērtē riskus atbilstoši lietotāja konfigurācijai, veic meklēšanu sankciju saraktos u.c. Katra lietotāja darbība ir reģistrēta sistēmā un pieejama apskatei klienta kartītē. Turklāt visu informāciju ir iespējams pilnībā lejupielādēt tālākai iesniegšanai regulējošām iestādēm. Rīkā arī ir iespējams izveidot un saglabāt pārskatu ar informāciju par visām jau veiktām klienta izpētēm, sankciju meklēšanu un risku novērtējumiem.

Cik daudz klientus var pavilkt sistēma?

Sistēmai nav tehnisko ierobežojumu attiecībā uz klientu skaitu, taču standartā gadījumā tiek piedāvāta iespēja uzturēt vienlaicīgi līdz 500 klientu kartītēm. Gadījumā, ja nepieciešams nodrošināt lielāku klientu skaitu, tas ir iespējams, vienojoties par šo atsevišķi.

Kā tiks nodrošināta personas datu drošība?

Personas dati ir uzglabāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī vispārīgi pieņemtajām personas datu uzglabāšanas drošības normām, pielietojot informācijas šifrēšanas tehnoloģijas, kā arī tehnoloģijas, kas sekmē drošu informācijas apriti un sistēmu uzturēšanu globālajā tīmeklī. Vietnes satura un sistēmu pastāvīgu uzraudzību īsteno speciālisti, kā arī tās tiek atjauninātas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un mūsdienu drošības standartiem. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi un drošību ir pieejama lietošanas noteikumos un distances līgumā, kas ir izvietots vietnes sadaļā Noteikumi.

Kur tiek atrunāti programmas uzturētāja un klienta sadarbības nosacījumi?

Programmas uzturētāja un klienta sadarbības nosacījumi ir atrunāti lietošanas noteikumos un distances līgumā, kas ir izvietots vietnes sadaļā Noteikumi.

Ja pēc gada vai arī ātrāk vairs nevēlamies turpināt sadarbību – kur paliek mūsu informācija par klientiem? Vai tā tiek nodota – eksportēta mums?

Ja vairāk nevēlaties izmantot pakalpojumu, Jūs varat veikt savu datu eksportu pilnā mērā no sistēmas, kā arī pārtraukt distances līgumu bez jebkādiem ierobežojumiem un dzēst sava profila un lietotāju datus no sistēmas.

Vai rīka uzturētāji uzņemas atbildību ja rodas kļūdas datu aktualizācija un tiek “palaista” garām kāda no pozīcijām par to ka klients vai pārstāvis, vai patiesā labuma guvējs ir kādā no sankciju sarakstiem?

Rīks nilln.lv veic automatizētu datu ielasi no LR uzņēmuma reģistra un starptautiskajiem un LR sankciju reģistriem, tādā veidā nodrošinot, ka pārbaudes informācija vienmēr ir aktuāla. Tas ir privāts risinājums, kura mērķis ir automatizēt lietotāja ikdienas klientu izpētes un riska novērtēšanas procesu, tas kalpo kā palīgrīks un tam nav nekādas saistības ar regulējošām iestādēm. Risinājums nav paredzēts pilnīgai IKS aizvietošanai klientam, tāpēc nilln.lv komanda nav atbildīga par riskiem, kas lietotājam var rasties, veicot nepareizu klientu izvērtēšanu. Speciālistu komanda ir veikusi rīka darbības pārbaudes, tostarp meklēšanu sankciju sarakstos, kā arī turpina pastāvīgi uzraudzīt, vai sistēmas moduļi funkcionē atbilstoši visām prasībām un normatīvajiem aktiem.

Vai iespējams pieteikties demonstrācijai?

Jā, tiek organizētas apmācības un rīka izmantošanas demonstrācijas, kā arī ir pieejams apmācību materiāls (video ieraksti), kuros detalizēti parādīta sistēmas darbība un izskaidrota funkcionalitāte. Ja Jums rodas kādi jautājumi, izmantojiet norādītos kontaktus, lai sazinātos ar mūsu komandu.

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība