Subjekta apmācības un sertifikācija

Apmācības

Subjekta apmācības un sertifikācija

Lietotājiem pieejami apmācību materiāli par klientu izpētes vadību, risku un sankciju pārvadību, regulējuma jaunumiem un aktualitātēm. Pēc ekspertu prezentāciju un lekciju video ierakstu noskatīšanās iespējams saņemt apliecinājuma sertifikātu.

Subjekta apmācību lapa

Sertifikāta piemērs

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība