Par rīku

NILLTPFN automatizēts rīks

Risku mazināšana

Sistēmas darbība vienmēr ir balstīta uz aktuāliem normatīvajiem aktiem, sankciju sarakstiem, uzraugošo iestāžu vadlīnijām un kontroles prasībām.

Mākoņrisinājums

Tiek nodrošināta 24/7 piekļuve pie visiem sistēmas moduļiem. Vairāki lietotāji var vienlaicīgi strādāt ar rīku, veicot savu klientu izpēti.

Ērta konfigurēšana

Sistēmā iespējams mainīt uzstādījumus, pielāgojot iekšējās kontroles sistēmu, klientu izpētes anketas un risku konfigurācijas atbilstoši Jūsu prasībām.

Vienkārši un droši

Sistēmas moduļi ir droši, vienkārši un saprotami ikdienas pielietojumā. Neskaidrību gadījumā iespējams saņemt palīdzību no mūsu komandas.

Risinājuma demonstrācija

Iekšējās kontroles sistēma

Personas dati

Fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības politika NILLTPFN procesa kontekstā

NILLTPFN

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību nodrošināšana

Sankcijas

Starptautisko un Latvijas Republikas sankciju likuma prasību nodrošināšana

Iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN automatizēts rīks