Darījumu uzraudzība

Darījumu uzraudzība

Darījumu uzraudzība

Klienta veikto darījumu analīze, apkopošana un riska noteikšana uzlabo klientam piemītošā riska noteikšanu un uzraudzību darījuma attiecību laikā. Darījuma analīze palīdz precīzi identificēt darījuma riskus.

Iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN automatizēts rīks