Dokumentu reģistrs

Dokumentu reģistrs

Dokumentu reģistrs

Platformā iespējams pievienot klienta profilam visus izpētes procesā iegūtos dokumentus vienoti un pārskatāmi. Vadības panelis nodrošina efektīvu klientu uzraudzību un laicīgu informācijas atjaunošanu.

Iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN automatizēts rīks