Izpētes procesu vadība

Iekšējās kontroles sistēma

Izpētes procesu vadība

Secīga klientu izpētes procesu vadība nodrošina pilnvērtīgu iegūtās informācijas pārbaudi. Izpētes dati tiek attēloti vienkāršotā formātā pārskatāmai analīzei, nodrošinot ātrāku klienta izvērtēšanu.

Iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN automatizēts rīks