Komplekti

IKS metodikas, subjektu apmācības, risku pārvaldības platforma

Apmācības


  • NILLTPFN iekšējas kontroles sistēma
  • Sankciju risku pārvaldība
  • Fizisko personu datu aizsardzība
Izvēlēties

ar apliecinājuma sertikātiem

Metodikas


  • NILLTPFN iekšējas kontroles sistēma
  • Sankciju risku pārvaldība
  • Fizisko personu datu aizsardzība
Izvēlēties

paraugi aktuālajā redakcijā

Platforma


  • Klientu pārbaudes un statuss
  • Uzraudzība sankciju sarakstos
  • Anketēšana un risku vērtēšana
Izvēlēties

risku pārvaldības platforma

Sazinieties ar mums, ja vēlaties saņemt papildus informāciju par komplektu saturu.

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki