Par NILLN.LV

Klientu izpēte

Veiciet klientu izpēti atbilstoši visām NILLTPFN prasībām.

Risku vadība

Vērtējiet klienta riskus un sadarbības statusu.

Sankciju kontrole

Pārbaudiet personas sankciju sarakstos automātiski.

 

Plins IKS komplekts vienā risinājumā

Risku mazināšana

Sistēmas darbība vienmēr ir balstīta uz aktuāliem normatīvajiem aktiem, sankciju sarakstiem, uzraugošo iestāžu vadlīnijām un kontroles prasībām.

Rīks tiešsaistē

Tiek nodrošināta 24/7 piekļuve pie visiem sistēmas moduļiem. Vairāki lietotāji var vienlaicīgi strādāt ar rīku, veicot savu klientu izpēti un monitoringu efektīvi.

Ērta konfigurēšana

Sistēmā iespējams mainīt uzstādījumus, pielāgojot iekšējās kontroles sistēmu, klientu izpētes anketas un risku konfigurācijas atbilstoši Jūsu prasībām.

Atbalsta centrs

Sistēmas moduļi ir droši, vienkārši un saprotami ikdienas pielietojumā. Neskaidrību gadījumā iespējams atrast atbildi atbalsta centra lapā vai pieteikt konsultāciju.

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība