Apmācības

NILLTPFN subjektu apmācības, apliecinājuma serifikāti.

Metodikas

Iekšējās kontroles sistēma, dokumentu paraugi.

Platforma

Risku pārvaldības platforma PARTNERsafe.

 

Iekšējās kontroles sistēma

NILLTPFN un Sankciju apmācības un metodikas

Subjekta darbībai

NILLTPFN likuma subjektiem VID uzraudzībā.

Grāmatveža licencei

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai VID.

Sankciju kontrolei

Ikvienai organizācijai sankciju likuma izpildei.

Personāla apmācībai

Personāla apmācībām par IKS un sankcijām.

IKS metodikas un apmācības

Metodikas

Metodiskie materiāli un paraugi

Iekšējās kontroles sistēma, dokumentu paraugi.

Uzzināt vairāk
Apmācības

Subjekta apmācības un sertifikācija

NILLTPFN subjektu apmācības, apliecinājuma serifikāti.

Uzzināt vairāk

 

 

Ārpakalpojuma grāmatveža licence

 

 

 

Risku pārvaldības platforma

Klientu izpēte, anketēšana un sankciju monitorings

 

Izpēte un anketēšana

Klientu anketas un risku veidlapas

 

 

 

Sankciju monitorings

Nacionālie un starptautiskie sankciju saraksti

 

Platformas funkcionalitāte

Klientu monitorings

Klientu izpēte un monitorings

Izpētes atgādinājumi un laicīgi paziņojumi.

Uzzināt vairāk
Sankciju monitorings

Sankciju saraksti, monitorings

Ikdienas pārbaudes vairākos sankciju sarakstos.

Uzzināt vairāk
Klientu izpētes anketas

Klientu interaktīvās anketas

Datu pieprasījumi klientiem un jautājumu veidnes.

Uzzināt vairāk
Risku novērtējums

Risku automatizēts novērtējums

Konfigurējams riska vērtēšanas process.

Uzzināt vairāk
IKS žurnāls

IKS izpētes žurnāls

Veiktās izpētes darbību vēstures žurnāls.

Uzzināt vairāk
showcase 8

Dokumentu digitālais reģistrs

Vienota un strukturēta izpētes dokumentu bāze.

Uzzināt vairāk

 

Digitālās platformas izaugsmei

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki