Apmācības

NILLTPFN subjektu apmācības, apliecinājuma serifikāti.

Metodikas

Iekšējās kontroles sistēma, dokumentu paraugi.

Platforma

Risku pārvaldības platforma PARTNERsafe.

 

Iekšējās kontroles sistēma

NILLTPFN un Sankciju apmācības un metodikas

Subjekta darbībai

NILLTPFN likuma subjektiem VID uzraudzībā.

Grāmatveža licencei

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai VID.

Sankciju kontrolei

Ikvienai organizācijai sankciju likuma izpildei.

Personāla apmācībai

Personāla apmācībām par IKS un sankcijām.

Risku pārvaldības platforma

Klientu izpēteanketēšana, sankciju monitorings

 

Izpēte un anketēšana

Klientu anketas un risku veidlapas

 

 

 

Sankciju monitorings

Nacionālie un starptautiskie sankciju saraksti

 

IKS metodikas un apmācības

Metodikas

Metodiskie materiāli un paraugi

Iekšējās kontroles sistēma, dokumentu paraugi.

Uzzināt vairāk
Apmācības

Subjekta apmācības un sertifikācija

NILLTPFN subjektu apmācības, apliecinājuma serifikāti.

Uzzināt vairāk

 

 

Ārpakalpojuma grāmatveža licence

 

 

 

PARTNERsafe platforma

Klientu reģistrs un monitorings

Klientu reģistrs un monitorings

Uzturiet vienotu sarakstu ar klientiem, monitorējiet izmaiņas klientu datos.

Uzzināt vairāk
Izpētes dokumenti un piezīmes

Izpētes dokumenti un piezīmes

Glabājiet un piesaistiet izpētes dokumentus un piezīmes pie katra klienta ieraksta.

Uzzināt vairāk
Pārbaudes sankciju sarakstos

Pārbaudes sankciju sarakstos

Nodrošiniet klientu personu automātizētas pārbaudes vairākos sankciju sarakstos.

Uzzināt vairāk
Paziņojumu un pārbaudes žurnāls

Paziņojumu un pārbaudes žurnāls

Nepalaidiet garām kritiskos paziņojumus un atsekojiet visas veiktās pārbaudes.

Uzzināt vairāk
Klientu izpētes anketas

Klientu izpētes anketas

Izveidojiet interaktīvās anketas un iegūstiet datus no klientiem izvērtēšanai.

Uzzināt vairāk
Sadarbības un risku vērtēšana

Sadarbības un risku vērtēšana

Veiciet automatizētu risku vērtēšanu un apstipriniet sadarbību ar klientiem.

Uzzināt vairāk

 

Digitālās platformas izaugsmei

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki