Iekšējās kontroles sistēma

Personas dati

Fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības politika NILLTPFN procesa kontekstā

NILLTPFN

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību nodrošināšana

Sankcijas

Starptautisko un Latvijas Republikas sankciju likuma prasību nodrošināšana

NILLTPFN automatizēts rīks

Iekšējās kontroles sistēma

Izpētes procesu vadība

Secīga klientu izpētes procesu vadība nodrošina pilnvērtīgu iegūtās informācijas pārbaudi. Izpētes dati tiek attēloti vienkāršotā formātā pārskatāmai analīzei, nodrošinot ātrāku klienta izvērtēšanu.

Uzzināt vairāk
Klientu izpētes anketas

Klientu izpētes anketas

Vienkāršots sadarbības partneru anketēšanas process atvieglo klientu izpēti un turpmāko uzraudzību. Platformas klientu izpētes anketas palīdz iegūt no klientiem nepieciešamo informāciju sadarbības uzsākšanai.

Uzzināt vairāk
Risku novērtējums

Risku novērtējums

Automatizēts risku novērtējums ir rīks sadarbības izvērtēšanai un regulējumu ievērošanai. Klienta dati tiek pārbaudīti sankciju sarakstos un apkopoti risku novērtējumā turpmāko vadības lēmumu pieņemšanai.

Uzzināt vairāk
Dokumentu reģistrs

Dokumentu reģistrs

Platformā iespējams pievienot klienta profilam visus izpētes procesā iegūtos dokumentus vienoti un pārskatāmi. Vadības panelis nodrošina efektīvu klientu uzraudzību un laicīgu informācijas atjaunošanu.

Uzzināt vairāk
Darījumu uzraudzība

Darījumu uzraudzība

Klienta veikto darījumu analīze, apkopošana un riska noteikšana uzlabo klientam piemītošā riska noteikšanu un uzraudzību darījuma attiecību laikā. Darījuma analīze palīdz precīzi identificēt darījuma riskus.

Uzzināt vairāk

Iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN automatizēts rīks