Metodiskie materiāli un paraugi

Metodikas

Metodiskie materiāli un paraugi

Plašs metodisko materiālu un dokumentu paraugu skaits. Izmantojot šos paraugus, iespējams organizēt iekšējo kontroles sistēmas darbību un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām NILLTPFN un sankciju jomā.

IKS metodikas

NILLTPFN (IKS + veidlapas)

Sankciju riska pārvaldīšana

Fizisko personu datu aizsardzība

Informācijas sistēmu drošība

Nodokļu riska pārvaldīšana

Subjekta darbībai

NILLTPFN likuma subjektiem VID uzraudzībā.

Grāmatveža licencei

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai VID.

Sankciju kontrolei

Ikvienai organizācijai sankciju likuma izpildei.

Personāla apmācībai

Personāla apmācībām par IKS un sankcijām.

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki