Metodiskie materiāli un paraugi

Metodikas

Metodiskie materiāli un paraugi

Sistēmā ir pieejams plašs metodisko materiālu un dokumentu paraugu skaits. Izmantojot šos paraugus, iespējams organizēt iekšējo kontroles sistēmas darbību un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām NILLTPFN un sankciju jomā.

Dokumentu paraugu lapa

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība