Klientu izpēte

Veiciet klientu izpēti atbilstoši visām NILLTPFN prasībām.

Risku vadība

Vērtējiet klienta riskus un sadarbības statusu.

Sankciju kontrole

Pārbaudiet personas sankciju sarakstos automātiski.

 

Klientu izpētes platforma

Sāciet darbu uzreiz: Izmēģināt bez maksas

Subjekta darbībai

NILLTPFN likuma subjektiem VID uzraudzībā.

Grāmatveža licencei

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai VID.

Sankciju kontrolei

Ikvienai organizācijai sankciju likuma izpildei.

Personāla apmācībai

Personāla apmācībām par IKS un sankcijām.

Anketēšana

Anketas un risku veidlapas

 

 

 

Sankciju monitorings

Nacionālie un starptautiskie sankciju saraksti

 

Izpētes rīka funkcionalitāte

Klientu monitorings

Klientu izpēte un monitorings

Sistēmas paziņojumi pilda informēšanas funkciju, apkopojot aktuālās izmaiņas klientu datos un atvieglojot klientu monitoringu. Tie atspoguļo klientu izmaiņas reģistru datos, sankciju sakritību statusu, anketēšanas statusu un citu svarīgu informāciju.

Uzzināt vairāk
Sankciju monitorings

Sankciju sarakstu monitorings

Klienta saistītās personas automātiski iegūtas no reģistriem vai pievienotas manuāli. Informācija par personām tiek pārbaudīta sankciju sarakstos. Pārbaudes notiek atkārtoti un bieži, informējot lietotāju par atrastām sakritībām.

Uzzināt vairāk
Klientu izpētes anketas

Klientu interaktīvās anketas

Interaktīvs un konfigurējams klientu anketēšanas process atvieglo izpēti un turpmāko riska novērtējumu. Izmantojot sistēmā pieejamas sagataves vai izvedojot savas anketas, vienuviet iegūta un apkopota visa nepieciešama klienta informācija.

Uzzināt vairāk
Risku novērtējums

Risku automatizēts novērtējums

Interaktīvajās anketās iesniegta klientu informācija tiek vērtēta atbilstoši risku konfigurācijām, ko izveido lietotājs. Sistēma automātiski nosaka riska līmeni, un lietotājam tālāk ir jāpieņem lēmums par sadarbību ar klientu.

Uzzināt vairāk
IKS žurnāls

IKS izpētes žurnāls

Izpētes žurnāls reģistrē lietotāju darbības sistēmā un atvieglo to vēlāku pārskatu. Tiek uzglabātas un parādītas sīkākās detaļas par klientu izpētes procesu, kā arī par klientu izveides, modificēšanas vai dzēšanas darbībām.

Uzzināt vairāk
showcase 8

Dokumentu digitālais reģistrs

Failu augšupielāde sistēmā ļauj pārskatāmi grupēt ar konkrētu klientu izpēti saistītus dokumentus, nodrošinot klientu lietas reģistru, kā arī veidot un strukturēt uzņēmuma iekšējo dokumentāciju un metodikas.

Uzzināt vairāk

IKS metodikas un apmācības

Metodikas

Metodiskie materiāli un paraugi

Sistēmā ir pieejams plašs metodisko materiālu un dokumentu paraugu skaits. Izmantojot šos paraugus, iespējams organizēt iekšējo kontroles sistēmas darbību un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām NILLTPFN un sankciju jomā.

Uzzināt vairāk
Apmācības

Subjekta apmācības un sertifikācija

Lietotājiem pieejami apmācību materiāli par klientu izpētes vadību, risku un sankciju pārvadību, regulējuma jaunumiem un aktualitātēm. Pēc ekspertu prezentāciju un lekciju video ierakstu noskatīšanās iespējams saņemt apliecinājuma sertifikātu.

Uzzināt vairāk

Plins IKS komplekts vienā risinājumā

Risku mazināšana

Sistēmas darbība vienmēr ir balstīta uz aktuāliem normatīvajiem aktiem, sankciju sarakstiem, uzraugošo iestāžu vadlīnijām un kontroles prasībām.

Rīks tiešsaistē

Tiek nodrošināta 24/7 piekļuve pie visiem sistēmas moduļiem. Vairāki lietotāji var vienlaicīgi strādāt ar rīku, veicot savu klientu izpēti un monitoringu efektīvi.

Ērta konfigurēšana

Sistēmā iespējams mainīt uzstādījumus, pielāgojot iekšējās kontroles sistēmu, klientu izpētes anketas un risku konfigurācijas atbilstoši Jūsu prasībām.

Atbalsta centrs

Sistēmas moduļi ir droši, vienkārši un saprotami ikdienas pielietojumā. Neskaidrību gadījumā iespējams atrast atbildi atbalsta centra lapā vai pieteikt konsultāciju.

Ārpakalpojuma grāmatveža licence: Blogs

 

 

 

Digitālās platformas izaugsmei

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība