Ietaupiet laiku

Veiciet obligāto procesu ātri ar maksimālo automatizāciju.

Maziniet izmaksas

Risiniet visus jautājumus, izmantojot vienotu risinājumu.

Novērsiet kļūdas

Uzturiet pārbaudītu un aktuālu iekšējās kontroles sistēmu.

Pilns IKS komplekts vienā risinājumā

Sankciju monitorings

Sankciju nepārtraukts monitorings

Klienta saistītās personas automātiski iegūtas no reģistriem vai pievienotas manuāli. Informācija par personām tiek pārbaudīta sankciju sarakstos (LV, ES, ANO, OFAC). Pārbaudes notiek atkārtoti un bieži, informējot lietotāju par atrastām sakritībām.

Uzzināt vairāk
Klientu monitorings

Klientu monitorings

Sistēmas paziņojumi pilda informēšanas funkciju, apkopojot aktuālās izmaiņas klientu datos un atvieglojot klientu monitoringu. Tie atspoguļo klientu izmaiņas reģistru datos, sankciju sakritību statusu, anketēšanas statusu un citu svarīgu informāciju.

Uzzināt vairāk
Klientu izpētes anketas

Klientu interaktīvās anketas

Interaktīvs un konfigurējams klientu anketēšanas process atvieglo izpēti un turpmāko riska novērtējumu. Izmantojot sistēmā pieejamas sagataves vai izvedojot savas anketas, vienuviet iegūta un apkopota visa nepieciešama klienta informācija.

Uzzināt vairāk
Risku novērtējums

Risku automatizēts novērtējums

Interaktīvajās anketās iesniegta klientu informācija tiek vērtēta atbilstoši risku konfigurācijām, ko izveido lietotājs. Sistēma automātiski nosaka riska līmeni, un lietotājam tālāk ir jāpieņem lēmums par sadarbību ar klientu.

Uzzināt vairāk
IKS žurnāls

IKS izpētes žurnāls

Izpētes žurnāls reģistrē lietotāju darbības sistēmā un atvieglo to vēlāku pārskatu. Tiek uzglabātas un parādītas sīkākās detaļas par klientu izpētes procesu, kā arī par klientu izveides, modificēšanas vai dzēšanas darbībām.

Uzzināt vairāk
Metodikas

Metodiskie materiāli un paraugi

Sistēmā ir pieejams plašs metodisko materiālu un dokumentu paraugu skaits. Izmantojot šos paraugus, iespējams organizēt iekšējo kontroles sistēmas darbību un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām NILLTPFN un sankciju jomā.

Uzzināt vairāk
Apmācības

Subjekta apmācības un sertifikācija

Lietotājiem pieejami apmācību materiāli par klientu izpētes vadību, risku un sankciju pārvadību, regulējuma jaunumiem un aktualitātēm. Pēc ekspertu prezentāciju un lekciju video ierakstu noskatīšanās iespējams saņemt apliecinājuma sertifikātu.

Uzzināt vairāk

 

 

Ārpakalpojuma grāmatveža licence: Blogs

 

 

Sankciju likums: Blogs

 

 

 

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība