Trīs svarīgie nosacījumi kā nepazaudēt saņemtu ārpakalpojumu grāmatvežu licenci

Ikdienā sadarbojoties ar klientiem, ārpakalpojumu grāmatveži sastopas ar dažādām risku situācijām klientu saimnieciskajā darījumu uzskaitē, bet savas noslodzes dēļ, dažreiz nepievērš īpašu uzmanību svarīgām lietām, kas var beigties gan ar lieliem sodiem, gan ārpakalpojuma grāmatveža darbības licences anulēšanu.   

Kas tie ir par riskiem? 

Pirmais, klientam ir vienmērīgs  ikmēneša neto apgrozījums un pēkšņi bankas kontā ir ieskaitīta nesamērīgi liela summa, salīdzinot ar mēneša apgrozījumu. Klients Jums paskaidro, ka noslēdzis izdevīgu darījumu, pārsvarā par pakalpojumu, kuru grūti izsekot: tirgus izpēte, mārketings, mājas lapas atjaunošana, vadības pakalpojumi u.c. 

Kam jāpievērš uzmanība:

 • vai klients nodarbojas tajā nozarē, par ko sniedzis pakalpojumu
 • vai klientam ir atbilstošas zināšanas
 • vai klientam ir visi materiāli, tehniski resursi, lai nodrošinātu šāda pakalpojuma izpildi
 • vai ir iesaistītie apakšuzņēmumi
 • NILL TPFN kontekstā jāpārbauda šo realizācijas darījumu, t.i. klienta partneri, kam sniegs šis pakalpojums. No VID pārbaudes prakses, ar parasto Lursoft izziņu un Sankcijas izdruku no Finanšu Izlūkošanas Dienesta mājas lapas diemžēl nepietiek. Šajā gadījumā ir jāveic klienta partnera padziļināto pārbaudi, tostarp izmantojot vienkāršo “googlēšanas” metodi, patiesā labuma guvēju un politiski nozīmīgas personas noskaidrošanu. Ja partneris ir ārzemnieks – īpaša uzmanība veltīta personām, kam partneris ir ārzemju uzņēmums, bet valde / dalībnieki ir Latvijas personas.  

Otrais, klients, saņemot netipiski lielo summu bankas kontā, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, un šo summu pārskaita uzreiz vai pa daļām apakšuzņēmumiem, atstājot savā bankas kontā nelielu komisiju. Jums klients paskaidro, ka viņš šī izdevīgā darījuma starpnieks. 

Kam jāpievērš uzmanība:

 • Ir jāpārbauda, vai apakšuzņēmumu oficiālais darbības veids atbilsts rēķina uzrādītajam pakalpojumam
 • apakšuzņēmumu juridiskām un faktiskām adresēm, vai uz tiem ir reģistrēti vairāki uzņēmumi, vai šo apakšuzņēmumu valde iesaista arī citos / vairākos uzņēmumos
 • ir jāveic šo apakšuzņēmēju padziļināto pārbaudi uz NILL TPFN riskiem, jo darījums atbilst naudas transakciju risku tipoloģijai
 • jāpaseko līdzi, vai klientam ir bijis pieprasījums no bankas par šo darījumu paskaidrošanu un pamatojošo dokumentu iesniegšanu, jo aizdomīgo darījumu varbūtības dēļ, ir liela iespēja, ka banka ziņos par šo darījumu Finanšu Izlūkošanas Dienestam, pirms Jūs.

Trešais, darījuma dokumentācija un skaidrojumi no klienta

 Kam jāpievērš uzmanība:

 • skaidrojumi ir formāli vai vispār netiek sniegti
 • viena darījuma dokumenti ir noformēti dažādās valodās
 • klients lūdz Jūs savā vietā sagatavot darījuma dokumentāciju, sazināties ar partnera grāmatvežiem, lai izskaidrotu darījuma dokumentu apriti utt.

Secinājums:

Jā, mums visiem trūkst laiks, esam nepārtraukti aizņemti, neesam izmeklētāji, NILL TPFN mūsu papildus slogs utt. utt. ar lielo BET – jo iepriekš par nepienācīgo NILL TPFN likuma  ievērošanu varējām vislabākajā gadījumā saņemt brīdinājumu un vissliktākajā – sodu,  TAGAD esam atbildīgi ar savu darbības licenci, pazaudējot to nevarēsim darboties vispār.

Līdz ar to ir vērts pārdomāt VID pārstāvja vārdus, kuri nesen izskanēja publiskajā telpā “jāpiekopj  sava darījuma partnera saimnieciskās darbības higiēnu”, lai pašiem par to nebūtu jāmaksā.     

NILLN.LV komanda 13.11.2023

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība