Šī gada 24.februārī notiks ar LTRK atbalstu rīkots pasākums NILL TPFN un Sankciju jomā “Ekspertu pēcpusdiena NILL TPFN (AML) un Sankciju aktualitāšu kopsavilkums”, kas paredzēts NILL TPFN subjektiem un citiem komersantiem, kas seko līdzi šiem riskiem. Ko uzņēmējs var iegūt no šī pasākuma?

Tiks apskatīti šādi temati:

  1. Personāla apmācīšana kā efektīvas IKS izveides neatņemamā sastāvdaļa.
  2. IKS dokumentu atjaunošanas problēmas un risinājumi.
  3. Attiecības ar VID NILL TPFN un Sankciju jomā.
  4. Efektīva sankciju kontrole.

Subjektiem jāapzinās, ka IKS sastāv gan no aktuālām metodikām, tā arī no procesu praktiskās organizācijas. Tas ir, lai izpildītu metodikās noteikto, nepieciešams apmācīt uzņēmuma personālu. Pasākuma dalībnieki dalīsies savā praktiskajā pieredzē par apmācību organizēšanu, zināšanu piemērošanu un speciālistu sertificēšanas nepieciešamību un iespējām.

Tai pašā laikā liela nozīme ir IKS aktualizēšanai. Nevar pieļaut situāciju, kad IKS atjaunošana un papildināšana kļūst par formālu darbību – IKS ir dzīvs organisms, kas attīstās līdzi apkārtējai pasaulei un aktuāliem procesiem. Lektori diskutēs par NILL TPFN likuma prasību interpretāciju par subjektu tiesībām un pienākumiem atjaunot IKS.

Lielu daļu NILL TPFN likuma subjektu darbību uzrauga tieši VID. Konferencē paredzēts speciālista stāstījums par VID veicamo pārbaužu metodiku un aktuālajām prasībām, kā arī komunikāciju ar VID (vai VID ir atvērts un pretimnākošs?) un NILL TPFN subjekta reģistrēšanos.

Sankcijas kļuva par pēdējā laika izaicinājumu, to ievērošana rada jautājumus un neskaidrības (ko darīt, kad un cik daudz?). Turklāt sankciju kontrole var prasīt lielus cilvēkresursus un citus ieguldījumus. Advokātu biroja pārstāvis dalīsies ar praktiskiem padomiem par to, kā labāk veidot Sankciju IKS, lai “vilks paēdis un kaza dzīva”, proti, lai minimāli patērētu uzņēmuma resursu un tai pašā laikā efektīvi pārvaldītu Sankciju riskus.

Pasākuma noslēdzošajā daļā tā dalībnieki varēs piedalīties dzīvā sarunā par visiem apskatītajiem tematiem, apmainīties ar viedokļiem, oponēt cits cita izteiktajiem apsvērumiem, pastāstīt savus prakses piemērus un kuriozos gadījumus, dalīties ar pēdējiem jaunumiem un iestāžu praksi un uzdot sev interesējošos jautājumus nozares vadošajiem praktiķiem.

Tiekamies konferencē!

Uzzināt vairāk un Pieteikties

 

NILLN.LV komanda 06.02.2023

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība