NILL TPFN likums uzliek daudz un dažādus pienākumus, kuru izpilde prasa no subjektiem ievērojamas pūles un ieguldījumus. Bet katra komersanta galīgais mērķis ir peļņas gūšana, nevis valsts noteikto prasību izpilde. Vai “komplektā” ar šiem pienākumiem iet arī  kādas papildus tiesības vai privilēģijas? Zemāk Top-3 rīki jeb tiesības, kuru izmantošana nāk roku rokā ar NILL TPFN likuma prasībām.

Pašlaik NILL TPFN likums noteic, kas ir tā subjekti, uzliek tiem virkni pienākumu, kā arī nosaka sodus par šo pienākumu neizpildi. Turklāt viens no likumā paredzētajiem soda veidiem ir informācijas par pārkāpumu publiskošana. Šajā jomā nedarbojas burkāna un pātagas princips. Proti, ja pārbaudes gaitā uzņēmumā netiks atklāti pārkāpumi vai neatbilstības, subjekts par to netiks apbalvots. Tomēr jāsaprot viena vienkārša patiesība:

Lai turpinātu darboties noteiktajās nozarēs, ir jāspēj izpildīt NILL TPFN likuma prasības.

Labā ziņa ir tā, ka subjekti nav gluži atstāti viens pret viens ar saviem pienākumiem, kur tiem nebūtu nekādu iespēju gūt atbalstu no ārpuses. Zemāk piedāvājama Top-3 rīkus, lai veiksmīgāk pildīt likuma prasības.

1. Iestāžu metodiskie materiāli

Uzraudzības institūcijas gatavo vadlīnijas, ieteikumus un citus dokumentus, saskaņā ar kuriem tiem ieteicams veidot savu IKS un pildīt citus pienākumus. Šie materiāli atrodami iestāžu mājaslapās, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā: https://www.vid.gov.lv/lv/vadlinijas.

2. Bezmaksas konsultācijas

Internetā ir pieejami uzraudzības institūciju informatīvie tālruņi. Neskaidrību gadījumā ir iespējams sazināties ar attiecīgo iestādi un uzdot jautājumus. Sarežģītajos gadījumos jautājumu var pārvirzīt speciālistam, kurš spēs kompetentāk atbildēt. Iestādes darbinieks var arī aicināt uzdot jautājumu rakstveidā, nosūtot to uz iestādes informatīvo e-pastu. Uz šādiem jautājumiem noteikti tiks sniegta atbilde pēc būtības. Saziņai ar VID var izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) saziņas formu.

3. Uzziņas pieprasīšana

Pašos sarežģītākajos gadījumā var pieprasīt no iestādes uzziņas sniegšanu par konkrēto jautājumu. Uzziņas pieprasījums ir iesniegums, kurā tiek aprakstīts specifisks jautājums, kas skar privātpersonas tiesības un norādīts uz lietā svarīgiem apstākļiem. Iestāde sniegs situācijas juridisko novērtējumu, kas turpmāk tai būs saistošs.

NILLN.LV komanda 04.04.2023

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki