Latvijas un Eiropas līmenī joprojām ir aktuāla cīņa ar aizdomīgiem darījumiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un aizvadīto gadu gaitā būtiski pieaudzis to nozaru skaits, kam saimnieciskās darbības ietvaros nepieciešams izstrādāt Iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un veikt savu klientu izpēti. Vēl jo vairāk, iepriekšējā gadā aizsāktie ģeopolitiskie notikumu šobrīd visiem uzņēmējiem nozīmē arī daudz plašāku pienākumu attiecībā uz sankciju uzraudzību – tā jāveic rūpīgi un konsekventi visiem neatkarībā no darbības veida un specifikas. 

NILLN.LV platforma ir automatizēts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas novēršanas (NILLTPFN) rīks vienotai klientu izpētei un sankciju kontrolei. Platforma ir izstrādāta, sadarbojoties tehnoloģiskā uzņēmuma SIA Nordexo IT, kā arī konsultāciju un profesionālo metodisko materiālu un apmācību uzņēmuma SIA Biznesa Konsaltinga Grupa speciālistiem. NILLN.LV pirmsākumi ir meklējami vēl 2020. gadā, taču esošajā veidolā platforma ir uzsākusi savu darbību 2022. gada aprīlī, un līdz 2022. gada beigām iekaroja popularitāti gan NILLTPFN likuma subjektu lokā, ko uzrauga VID (grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, nekustamā īpašuma aģenti, juridisko pakalpojumu sniedzēji, nodokļu konsultanti, zvērinātie revidenti u.c.), gan arī lielo pārvadājumu, loģistikas un būvniecības uzņēmumu vidū.

2022. gada laikā NILLN.LV komanda būtiski attīstīja gan platformas funkcionālo klāstu, kas pieejams visiem tās lietotājiem, gan arī papildināja ar metodiskajiem materiāliem – ar IKS un sankciju uzraudzības organizēšanas metodikas paraugiem, kā arī ar citiem profesionālo pakalpojumu sniedzējiem noderīgiem dokumentiem.

Neskatoties uz to, ka NILLN.LV risinājumu jau šobrīd aktīvi izmanto simtiem Latvijas uzņēmumu no vairākām dažādām nozarēm, izvirzot to par lielāko NILLNTPFN automatizēto risinājumu Latvijā,  partneris un NILLN.LV produkta attīstības vadītājs Daniils Vladimirovs norāda, ka “tomēr vairākums uzņēmēju Latvijā šobrīd neveic pienācīgu sankciju risku pārvaldīšanu, kas norāda uz kontroles sistēmu neesamību lielākai daļai uzņēmumu. Strādājot ar klientiem, novērojams, ka IKS neesamība izraisa kredītiestāžu nepatiku, jo kredītiestādes pašlaik velta īpašu uzmanību sankciju prasību ievērošanai un to apiešanas nepieļaušanai, un šādu pašu attieksmi bankas vēlas sagaidīt arī no saviem klientiem.”. 

NILLN.LV piesaistītie eksperti arvien biežāk norāda, ka prasības turpmāk paliks tikai stingrākas. Turklāt, ņemot vērā datu ievākšanas jautājumu, līdzšinēja pieeja klientu izpētē var būtiski mainīties. Līdz ar to jau šobrīd Latvijas uzņēmējiem ir ieteicams veltīt uzmanību klientu izpētes un sankciju uzraudzības organizēšanas jautājumam, izvēloties tehnoloģiskos risinājumus, kas atvieglos šī procesa norisi, kā arī mazinās kopējās iesaistītā personāla izmaksas. NILLN.LV platforma nodrošina pilnu IKS komplektu vienā risinājumā, kas ietver:

  1. Sankciju nepārtrauktu monitoringu
  2. Klientu interaktīvās anketas
  3. Risku automatizētu novērtējumu
  4. Metodiskos materiālus un paraugus
  5. Subjekta apmācības un sertifikāciju
  6. IKS žurnālu – izpētes vēsturi un sistēmas paziņojumus

Skaidrojot par platformas darbību, Daniils Vladimirovs arī norāda, ka “šī automatizēta rīka darbība ir balstīta mākoņpakalpojumā, nodrošinot, ka platformas darbība vienmēr ir balstīta uz aktuāliem normatīvajiem aktiem, sankciju sarakstiem, uzraugošo iestāžu vadlīnijām un kontroles prasībām, tādā veidā subjektiem atvieglojot ikdienas rūpes par klientu uzraudzību. Ikviens uzņēmējs var vienkārši un ātri uzsākt darbību NILLN.LV platformā, ja nepieciešams, veikt plašu IKS konfigurāciju un sākt savu klientu izpēti un uzraudzību, izmantojot interaktīvas anketas, automatizētu datu ieguvi no uzņēmumu reģistra, kā arī automatizētu ar klientu saistīto personu pārbaudi sankciju sarakstos u.c.”

NILLN.LV komanda kopā ar SIA Biznesa Konsaltinga Grupa organizē arī lielākās konferences un apmācību seminārus Latvijā par NILLNTPFN un ar to saistīto tēmu. Šo pasākumu klausītāji ir finanšu un grāmatvedības speciālisti, zvērinātie revidenti, nodokļu konsultanti un juristi. 2023. gadā šīs jomas speciālisti tiek gaidīti arī tuvākajos pasākumos:

24.02.2023. Konference “NILL TPFN (AML) un Sankciju aktualitāšu kopsavilkums”
Ekspertu pēcpusdiena “NILL TPFN (AML) un Sankciju aktualitāšu kopsavilkums” – BIZNESA KONSALTINGA GRUPA (bkgrupa.lv)

03.03.2023. Grāmatvežu Forums 2023
Vebināri – BIZNESA KONSALTINGA GRUPA (bkgrupa.lv)

NILLN.LV komanda 07.02.2023

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki