Esam apkopojuši pēdējā laika svarīgākās NILLTPFN un sankciju regulējuma izmaiņas no 2021. gada nogales līdz pat šim brīdim. Uz jautājumu, "kas jauns?" atbildi sniedzam zemāk.

Kas jauns?

  • Noteikta administratīvā atbildība par NILLTPFN subjekta pakalpojumu sniegšanu bez attiecīgās licences. 

Par pakalpojumu sniegšanu bez licences vai atļaujas ir piemērojami tādi paši sodi, kā par NILLTPFN likuma pārkāpumiem. Neattiecas uz tiem subjektiem, kuru pakalpojumiem licence nav nepieciešama, vai sods par attiecīgo pārkāpumu jau ir paredzēts citā likumā. Domājams, ka šī norma tieši attieksies uz grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem, kuriem ir pienākums jau līdz 2023. gada 1. jūlijam saņemt attiecīgo licenci.

  • Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma. 

Līdz 2023. gada 1. jūlijam MK sagatavo likumprojektu par subjektam nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no valsts reģistriem vienuviet speciāli izveidotajā tiešsaistes resursā, kā arī sagatavo NILLTPFN likuma grozījumus, kas vienādos šādas informācijas saņemšanas nosacījumus.

  • FKTK funkcijas pārņem Latvijas Banka. 

No 2023. gada 1. janvāra FKTK pievienota Latvijas Bankai. Līdz ar to mainās atsevišķu subjektu kategoriju uzraudzības institūcija. Attiecīgie FKTK normatīvie noteikumi paliek spēkā līdz jaunu aktu pieņemšanai.

  • Ieviestas un paplašinātas starptautiskās sankcijas. 

Latvijas Sankciju likuma prasības līdz ar to tiek piepildītas ar saturu, attiecinot pienākumu iesaldēt aizvien plašāka sankcionēto personu loka līdzekļus, kā arī nosakot sektorālās sankcijas.

Jāņem vērā, ka NILLTPFN un sankciju jomā liela nozīme ir ne tikai normatīvā regulējuma izmaiņām, bet arī faktiskās situācijas izmaiņām, tostarp politiskiem, militāriem u.c. notikumiem. 

Šajā ziņā aktuāls ir jurisdikcijas risks un paaugstināts sankciju risks šādām valstīm un teritorijām un ar tām saistītajām personām: 

  1. Krievijas Federācija, 
  2. Baltkrievijas Republika, 
  3. Ukraina, it sevišķi Krievijas okupētās teritorijas.

 

NILLN.LV komanda 23.01.2023

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība