Tālāku virzību un atbalstu ir ieguvusi iecere par Eiropas Savienības (ES) naudas atmazgāšanas novēršanas regulējuma modernizāciju, kuras elementu prezentācija notika jau 2021. gadā. Kādas izmaiņas sekos?

Eiropas Parlamenta deputāti atbalstīja stingrākus noteikumus, lai novērstu esošās nepilnības cīņā ar naudas atmazgāšanu, teroristu finansēšanu un izvairīšanos no sankcijām. Mērķis ir paplašināt esošā tiesiskā regulējuma darbības jomu un aizpildītu konstatētos robus. Plānots pieņemt normatīvo aktu paketi no 2 regulām un direktīvas.

Kas nāks klāt?

  1. Regula par klientu pārbaudes veikšanu, faktisko īpašnieku pārredzamību, anonīmiem instrumentiem kā kriptoaktīvi, un jauniem veidojumiem kā kolektīvās finansēšanas platformas.
  2. VI AML direktīva, kurā ietverti noteikumi par uzraudzību un finanšu izlūkošanas institūcijām, kā arī par kompetento iestāžu piekļuvi nepieciešamajai un uzticamai informācijai, piemēram, faktisko īpašnieku reģistriem.
  3. Regula, ar ko izveido Eiropas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādi (AMLA) ar uzraudzības un izmeklēšanas pilnvarām, lai nodrošinātu atbilstību AML/CFT prasībām.

Cita starpā ar šīm izmaiņām plānots panākt dalībvalstu vienotu izpratni par naudas atmazgāšanas novēršanas pienākumiem un tiesībām, kā arī izmantojamiem instrumentiem. Tas varētu mazināt pašlaik praksē pastāvošu pieeju atšķirības starp dalībvalstīm.

Eiropas Parlaments ir gatavs sākt sarunas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas paketi plenārsesijā. Pašlaik gaidāms, ka sarunas sāksies 11. maijā, kuru rezultātā kļūs skaidrs šī jaunā regulējuma turpmākais liktenis.

NILLN.LV komanda 08.05.2023

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība