Iekšējas kontroles sistēmas praktiskie padomi

 

Baiba Grandāne par iekšējās kontroles sistēmu

 

 

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība