Iekšējas kontroles sistēmas praktiskie padomi

 

Baiba Grandāne par iekšējās kontroles sistēmu

 

 

Iekšējās kontroles sistēmas praktiskie padomi

Efektīva iekšējās kontroles sistēma (IKS) ir būtiska, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN prasībām un veicinātu uzņēmuma drošību. Mūsu platformā piedāvājam noderīgus praktiskos padomus, kas palīdzēs izveidot un uzturēt IKS, kas ir gan efektīva, gan atbilstoša likumdošanas prasībām.

Praktiskie padomi IKS izveidē

  1. Politikas un procedūras: Izstrādājiet detalizētas politikas un procedūras, kas aptver visus NILLTPFN aspektus.
  2. Darbinieku apmācība: Regulāri apmāciet darbiniekus par jaunākajām normatīvajām prasībām un riskiem.
  3. Riska novērtēšana: Veiciet regulāru risku novērtēšanu, lai identificētu un mazinātu potenciālos riskus.
  4. Iekšējā audita sagataves: Izmantojiet iekšējā audita rīkus, lai pārbaudītu IKS efektivitāti un atbilstību.

Ieguvumi no Efektīvas IKS

  • Samazināts risks: Nodrošina atbilstību normatīvajām prasībām, samazinot juridisko risku.
  • Uzticības veicināšana: Veicina uzticību starp klientiem un partneriem.
  • Uzlabota drošība: Palīdz novērst nelikumīgas darbības un finanšu noziegumus.

Sazinieties ar mums

Lai uzzinātu vairāk par praktiskajiem padomiem IKS izveidē un uzturēšanā, sazinieties ar mūsu ekspertu komandu. Mēs esam gatavi palīdzēt jums nodrošināt efektīvu un atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu. Sazināties

 

 

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki