Sankciju likums un uzraudzība

Kam ir saistošs sankciju likums?

Katrs uzņēmums var tikt apzināti vai neapzināti iesaistīts sankciju pārkāpšanā vai apiešanā. Katrai organizācijai un personai ir pienākums pastāvīgi veikt personu, juridisko veidojumu un preču nomenklatūru pārbaudi sankciju sarakstos.

 

 

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība