Sankciju likums un uzraudzība

Kam ir saistošs sankciju likums?

Katrs uzņēmums var tikt apzināti vai neapzināti iesaistīts sankciju pārkāpšanā vai apiešanā. Katrai organizācijai un personai ir pienākums pastāvīgi veikt personu, juridisko veidojumu un preču nomenklatūru pārbaudi sankciju sarakstos.

 

 

Sankciju likums un uzraudzība

Sankciju likuma un uzraudzības prasību izpratne ir būtiska, lai nodrošinātu jūsu uzņēmuma atbilstību NILLTPFN regulējumam. Sankciju likumi nosaka ierobežojumus un aizliegumus attiecībā uz darījumiem un attiecībām ar noteiktām personām, organizācijām un valstīm. Mūsu platforma piedāvā detalizētus resursus un rīkus, kas palīdzēs jums izprast un ievērot šīs prasības, tostarp automatizētus risinājumus sankciju monitoringa un uzraudzības veikšanai.

Kā sankciju regulējums ietekmē Jūsu uzņēmumu?

  1. Riska samazināšana: Nodrošina atbilstību normatīvajiem aktiem, samazinot juridisko un reputācijas risku.
  2. Politiku un procedūru izstrāde: Veidojiet skaidras un detalizētas vadlīnijas, lai nodrošinātu darbinieku izpratni un ievērošanu.
  3. Klientu Skrīnings: Izmantojiet automatizētus rīkus klientu un darījumu pārbaudei pret sankciju sarakstiem.
  4. Regulāra Uzraudzība: Nepārtraukta klientu un darījumu uzraudzība, lai ātri identificētu un reaģētu uz aizdomīgiem gadījumiem.

Mūsu rīki un risinājumi

  • Automatizēts sankciju monitoringsNodrošina, ka jūsu klientu pārbaudes vienmēr notiek jaunākajos sankciju sarakstos.
  • Politikas, procedūras, metodikas: Visaptveroši dokumentu komplekti, kas palīdz izveidot un uzturēt efektīvu IKS.
  • Apmācības un sertifikācija: Nodrošina, ka jūsu darbinieki ir informēti un apmācīti par aktuālajām prasībām un labākajām praksēm.

Sazinieties ar mums

Lai uzzinātu vairāk par sankciju likumu un uzraudzības prasībām, kā arī mūsu piedāvātajiem risinājumiem, sazinieties ar mūsu ekspertu komandu. Mēs palīdzēsim nodrošināt, ka jūsu uzņēmums ir pilnībā atbilstošs un spēj efektīvi pārvaldīt sankciju riskus. Sazināties

 

 

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki