VID pārbaudes NILLTPFN 2023

 

 

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība