Blogs

NILLN.LV rīks

VID pārbaudes aktuālā specifika, praktiskie ieteikumi

Kādi ir ieteikumi saistībā ar NIILN TPFN normatīvo aktu grozījumiem un to ieviešanu savā iekšējās kontroles sistēmā? Atbildi sniedz Baiba Grandāne.

Baiba Grandāne 15.12.2022
Lasīt vairāk
NILLTPFN aktualitātes

NILLTPFN likuma grozījumi no 08.11.2022.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumi, kuri tieši skar ārpakalpojumu grāmatvežus.

NILLN.LV komanda 16.10.2022
Lasīt vairāk
NILLTPFN aktualitātes

Iekšējas kontroles sistēmas NILLTPFN praktiskie padomi

Savu ieskatu iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN prakstiskajos padomos sniedz LNKA nodokļu konsultante Baiba Grandāne.

Baiba Grandāne 01.05.2022
Lasīt vairāk

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība